PEDAM SK s.r.o.

Ambulancia vŇ°eobecn√©ho lek√°ra pre deti a dorast

Vitajte na naŇ°ich str√°nkach

Ordin√°cia PEDAM SK

U n√°s sa V√°m dostane tej najlepŇ°ej starostlivosti.

Pozor Oznam 17. m√°ja 2022

Oznamujeme naŇ°im pacientom,Ňĺe dŇąa 24.5.2022 t.j. utorok sa z technick√Ĺch pr√≠ńćin bude ordinovaŇ• len na detskej ambulancii v Moravskom Sv√§tom J√°ne od 7.00-14.00.  

zobraziҕ viac

Oznamujeme naŇ°im pacientom,Ňĺe od 21.3.2022 m√°me zmenen√© ńć√≠slo mobiln√©ho telefonu v Brodskom Nov√© ńć√≠slo je:¬† ¬†0902 769 285. Star√© ńć√≠slo 0910 208 277¬† uŇĺ nie je akt√≠vne

zobraziҕ viac
POZOR UPOZORNENIE !!!!! 30. septembra 2020

Pr√≠sne upozorŇąujeme naŇ°ich pacientov,Ňĺe pred kaŇĺdou n√°vŇ°tevou ambulancie sa musia vopred telefonicky objednaŇ• na vyŇ°etrenie.Vopred neobjednan√≠ pacienti nebud√ļ vybaven√≠. NańŹalej plat√≠ moŇĺnosŇ• nechaŇ• si pacienta s ńĺahk√Ĺm priebehom infekcie doma aŇĺ 5¬† pracovn√Ĺch dn√≠ s ospravedlnen√≠m rodińća.Nie je potrebn√© potvrdenie od lek√°ra

zobraziҕ viac

V√°Ňĺen√≠ pacienti, oznamujeme v√°m,Ňĺe od 20.4.2020 je povolen√© vykon√°vanie prevent√≠vnych prehliadok det√≠,za dodrŇĺania protiepidemiologick√Ĺch postupov. Jedn√° sa o prehliadky novorodencov,batoliat ,ale taktieŇĺ det√≠ predŇ°kolsk√©ho a Ň°kolsk√©ho veku.,PredovŇ°etk√Ĺm t√Ĺch prehliadok,ktor√© s√ļ spojen√© s povinn√Ĺm ońćkovan√≠mNa tieto prehliadky s√ļ poz√Ĺvan√≠ pacienti telefonicky na presne urńćen√Ĺ deŇą a hodinu a za dodrŇĺiania vŇ°etk√Ĺch protiepidemilogick√Ĺch opatren√≠.Nakońĺko vŇ°ak nem√°me na […]

zobraziҕ viac
Zańć√≠name 13. m√°ja 2018

Mil√≠ pacienti, pre lepŇ°iu spolupr√°cu a komunik√°ciu sme pre V√°s pripravili web str√°nku naŇ°ej ordin√°cie kde n√°jdete vŇ°etky potrebn√© inform√°cie o n√°s a naŇ°ich ordinańćn√Ĺch hodin√°ch. TeŇ°√≠me sa na V√°s. MUDr. Boris Chynoransk√Ĺ s kolekt√≠vom

zobraziҕ viac