PEDAM SK s.r.o.

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

Vitajte na našich stránkach

Ordinácia PEDAM SK

U nás sa Vám dostane tej najlepšej starostlivosti.

Prísne zakazujeme navštevovať priestory detskej ambulancie bez predchádzajúceho telefonického kontaktu s nami. Na vyšetrenie budú pozvaní len urgentní pacienti  v doprovode  maximálne jedného zákonného zástupcu na konkrétny presný čas. Iní pacientí nebudú vyšetrení!!!! Tímto postupom chránite vás a chránite nás. Ďakujeme

zobraziĹĄ viac

Oznamujeme našim pacientom,Ĺľe na základe usmernenia HlavnĂ©ho odbornĂ­ka pre pediatriu MZ SR sa od 23.3.2020 ÄŤiastoÄŤne obnovujĂş preventĂ­vne prehliadky dojÄŤiat a batoliat spojenĂ˝ch s oÄŤkovanĂ­m.JednotlivĂ˝ch rodiÄŤov a  deti,ktorĂ˝ch sa to tĂ˝ka,budeme telefonicky kontaktovaĹĄ ohÄľadne presnĂ©ho postupu. kolektĂ­v detskej ambulancie  

zobraziĹĄ viac

Na základe nariadenia Hlavného hygienika SR a Hlavného odborníka pre pediatriu MZ SR je dočane pozastavené vykonávanie preventívnych prehliadok u všetkých našich pacientov vrátane detských poradní.O uvoľnení daného nariadenia vás budeme informovať. kolektív detskej ambulancie

zobraziĹĄ viac

Informácia do ÄŤakárne I. – koronavĂ­rus – pdf (1) Informácia do ÄŤakárne II. – koronavĂ­rus – pdf (3)  

zobraziĹĄ viac
Začíname 13. mája 2018

Milí pacienti, pre lepšiu spoluprácu a komunikáciu sme pre Vás pripravili web stránku našej ordinácie kde nájdete všetky potrebné informácie o nás a našich ordinačných hodinách. Tešíme sa na Vás. MUDr. Boris Chynoranský s kolektívom

zobraziĹĄ viac