PEDAM SK s.r.o.

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

Prevencia

Vykonávame preventívne prehliadky.