PEDAM SK s.r.o.

Ambulancia vŇ°eobecn√©ho lek√°ra pre deti a dorast

Ordinańćn√©¬† hodiny medzi vianońćn√Ĺmi sviatkami: Pondelok¬† 28.12.2020¬† ¬† ¬†7.30-9.30¬† ¬†ordin√°cia K√ļty 10.00-12.00 ordin√°cia Moravsk√Ĺ Sv√§t√Ĺ J√°n Utorok 29.12.2020¬† ¬† ¬† 7.30-9.30¬† ordin√°cia Moravsk√Ĺ Sv√§t√Ĺ J√°n 10.00-12.00 ordin√°cia K√ļty Streda 30.12.2020¬† ¬† ¬† 7.30-9.30 ordin√°cia K√ļty 10.¬†00-12.00 ordin√°cia Moravsk√Ĺ Sv√§t√Ĺ J√°n ҆tvrtok 31.12.2020¬† ¬† ¬†8,00-10.00¬† ordin√°cia K√ļty    

zobraziҕ viac
POZOR UPOZORNENIE !!!!!

30. septembra 2020

Pr√≠sne upozorŇąujeme naŇ°ich pacientov,Ňĺe pred kaŇĺdou n√°vŇ°tevou ambulancie sa musia vopred telefonicky objednaŇ• na vyŇ°etrenie.Vopred neobjednan√≠ pacienti nebud√ļ vybaven√≠. NańŹalej plat√≠ moŇĺnosŇ• nechaŇ• si pacienta s ńĺahk√Ĺm priebehom infekcie doma aŇĺ 5¬† pracovn√Ĺch dn√≠ s ospravedlnen√≠m rodińća.Nie je potrebn√© potvrdenie od lek√°ra

zobraziҕ viac

Mil√≠ rodińćia, s n√°stupom det√≠ do Ň°k√īl a Ň°k√īlok a nastupuj√ļcim jesenn√Ĺm pońćas√≠m sa zańćn√ļ pravdepodobne ńćastejŇ°ie objavovaŇ• ochorenia u det√≠ V r√°mci COVID opatren√≠ sa zaviedli aj niektor√© nov√© postupy: -chor√© dieŇ•a si m√īŇĺe rodińć nechaŇ• doma a oŇ°etrovaŇ• ho s√°m bez n√°vŇ°tevy lek√°ra/ak to samozrejme zvl√°dne/aŇĺ 5 pracovn√Ĺch dn√≠ ńćo je s v√≠kendami […]

zobraziҕ viac

V√°Ňĺen√≠ pacienti, oznamujeme v√°m,Ňĺe od 20.4.2020 je povolen√© vykon√°vanie prevent√≠vnych prehliadok det√≠,za dodrŇĺania protiepidemiologick√Ĺch postupov. Jedn√° sa o prehliadky novorodencov,batoliat ,ale taktieŇĺ det√≠ predŇ°kolsk√©ho a Ň°kolsk√©ho veku.,PredovŇ°etk√Ĺm t√Ĺch prehliadok,ktor√© s√ļ spojen√© s povinn√Ĺm ońćkovan√≠mNa tieto prehliadky s√ļ poz√Ĺvan√≠ pacienti telefonicky na presne urńćen√Ĺ deŇą a hodinu a za dodrŇĺiania vŇ°etk√Ĺch protiepidemilogick√Ĺch opatren√≠.Nakońĺko vŇ°ak nem√°me na […]

zobraziҕ viac
Zańć√≠name

13. m√°ja 2018

Mil√≠ pacienti, pre lepŇ°iu spolupr√°cu a komunik√°ciu sme pre V√°s pripravili web str√°nku naŇ°ej ordin√°cie kde n√°jdete vŇ°etky potrebn√© inform√°cie o n√°s a naŇ°ich ordinańćn√Ĺch hodin√°ch. TeŇ°√≠me sa na V√°s. MUDr. Boris Chynoransk√Ĺ s kolekt√≠vom

zobraziҕ viac