PEDAM SK s.r.o.

Ambulancia vŇ°eobecn√©ho lek√°ra pre deti a dorast

Oznamujeme naŇ°im pacientom,Ňĺe od 21.3.2022 m√°me zmenen√© ńć√≠slo mobiln√©ho telefonu v Brodskom Nov√© ńć√≠slo je:¬† ¬†0902 769 285. Star√© ńć√≠slo 0910 208 277¬† uŇĺ nie je akt√≠vne

zobraziҕ viac
Zańć√≠name

13. m√°ja 2018

Mil√≠ pacienti, pre lepŇ°iu spolupr√°cu a komunik√°ciu sme pre V√°s pripravili web str√°nku naŇ°ej ordin√°cie kde n√°jdete vŇ°etky potrebn√© inform√°cie o n√°s a naŇ°ich ordinańćn√Ĺch hodin√°ch. TeŇ°√≠me sa na V√°s. MUDr. Boris Chynoransk√Ĺ s kolekt√≠vom

zobraziҕ viac