PEDAM SK s.r.o.

Ambulancia vŇ°eobecn√©ho lek√°ra pre deti a dorast

Zańć√≠name

13. m√°ja 2018

Milí pacienti,

pre lepŇ°iu spolupr√°cu a komunik√°ciu sme pre V√°s pripravili web str√°nku naŇ°ej ordin√°cie kde n√°jdete vŇ°etky potrebn√© inform√°cie o n√°s a naŇ°ich ordinańćn√Ĺch hodin√°ch.

TeŇ°√≠me sa na V√°s.

MUDr. Boris Chynoransk√Ĺ s kolekt√≠vom

Comments are currently closed.