PEDAM SK s.r.o.

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

Liečba

Venujeme sa liečbe detí a dorastu od roku 1996.