PEDAM SK s.r.o.

Ambulancia vŇ°eobecn√©ho lek√°ra pre deti a dorast

҆kolsk√Ĺ rok a nov√© metodick√© usmernenie MZ SK a HO

3. septembra 2020

Mil√≠ rodińćia,

s n√°stupom det√≠ do Ň°k√īl a Ň°k√īlok a nastupuj√ļcim jesenn√Ĺm pońćas√≠m sa zańćn√ļ pravdepodobne ńćastejŇ°ie objavovaŇ• ochorenia u det√≠

V rámci COVID opatrení sa zaviedli aj niektoré nové postupy:

-chor√© dieŇ•a si m√īŇĺe rodińć nechaŇ• doma a oŇ°etrovaŇ• ho s√°m bez n√°vŇ°tevy lek√°ra/ak to samozrejme zvl√°dne/aŇĺ 5 pracovn√Ĺch dn√≠ ńćo je s v√≠kendami 9 dn√≠/dosŇ• dlh√° dob√° na zvl√°dnutie virozy/.

-v pr√≠pade potreby vystavenie OńĆR pre rodińća je moŇĺn√© vystaviŇ• tlańćivo aj na z√°klade telefonick√©ho dohovoru¬†

-pri op√§tovnom n√°stupe dieŇ•aŇ•a do kolekt√≠vu podpisujete ńćestn√©vyhl√°senie zase vy,nepotrebujete v tomto pr√≠pade od n√°s ospravedlnenku

ak stav dieŇ•aŇ•a nezvl√°Ňĺte,objedn√°vate sa k n√°m na vyŇ°etrenie telefonicky,ako doteraz.Bez telefonick√©ho objednania nebudete vybaven√≠

prevencie,poradne a ońćkovania rob√≠me podńĺa vopred dohodnut√Ĺch term√≠nov ńŹalej,ale v pr√≠pade,Ňĺe sa u dieŇ•aŇ•a alebo rodińćov,s√ļrodencov vyskytne ochorenie s teplotou ,pr√≠padne u det√≠ do roka hnańćky,tak n√°s telefonicky informujte ,budeme musieŇ• prevenciu alebo poradŇąu preobjednaŇ•.

na vyŇ°etrenie,prevenciu alebo poradŇąu m√īŇĺe pr√≠sŇ• do ambulanciu iba jeden z√°konn√Ĺ z√°stupca/tieŇĺ bez zn√°mok respirańćn√©ho infektu/.

Comments are currently closed.