PEDAM SK s.r.o.

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

Preventíne prehliadky obnovené

17. apríla 2020

Vážení pacienti,

oznamujeme vám,že od 20.4.2020 je povolené vykonávanie preventívnych prehliadok detí,za dodržania protiepidemiologických postupov.

Jedná sa o prehliadky novorodencov,batoliat ,ale taktiež detí predškolského a školského veku.,Predovšetkým tých prehliadok,ktoré sú spojené s povinným očkovanímNa tieto prehliadky sú pozývaní pacienti telefonicky na presne určený deň a hodinu a za dodržiania všetkých protiepidemilogických opatrení.Nakoľko však nemáme na všetkých našich pacientov telefonický kontakt,prosíme vás,ktorých sa to týka,aby nás kontaktovali a dohodli si termín vykonania prehliadky a prípadného očkovania.

Vekové kategorie preventívnych prehliadok: deti po 4..roku života-očkovanie MMR

deti po 5,roku  života-očkovanie DITEPER

deti medzi 8-9 rokom

deti medzi 10-11.rokom-očkovanie MMR

deti medzi 12-13.rokom očkovanie DITEPER

deti medzi 14-15.rokom

deti medzi 16-17.rokom

 

kolektív detskej ambulancie

 

Comments are currently closed.