PEDAM SK s.r.o.

Ambulancia vŇ°eobecn√©ho lek√°ra pre deti a dorast

Preventíne prehliadky obnovené

17. apríla 2020

V√°Ňĺen√≠ pacienti,

oznamujeme v√°m,Ňĺe od 20.4.2020 je povolen√© vykon√°vanie prevent√≠vnych prehliadok det√≠,za dodrŇĺania protiepidemiologick√Ĺch postupov.

Jedn√° sa o prehliadky novorodencov,batoliat ,ale taktieŇĺ det√≠ predŇ°kolsk√©ho a Ň°kolsk√©ho veku.,PredovŇ°etk√Ĺm t√Ĺch prehliadok,ktor√© s√ļ spojen√© s povinn√Ĺm ońćkovan√≠mNa tieto prehliadky s√ļ poz√Ĺvan√≠ pacienti telefonicky na presne urńćen√Ĺ deŇą a hodinu a za dodrŇĺiania vŇ°etk√Ĺch protiepidemilogick√Ĺch opatren√≠.Nakońĺko vŇ°ak nem√°me na vŇ°etk√Ĺch naŇ°ich pacientov telefonick√Ĺ kontakt,pros√≠me v√°s,ktor√Ĺch sa to t√Ĺka,aby n√°s kontaktovali a dohodli si term√≠n vykonania prehliadky a pr√≠padn√©ho ońćkovania.

Vekov√© kategorie prevent√≠vnych prehliadok: deti po 4..roku Ňĺivota-ońćkovanie MMR

deti po 5,roku¬† Ňĺivota-ońćkovanie DITEPER

deti medzi 8-9 rokom

deti medzi 10-11.rokom-ońćkovanie MMR

deti medzi 12-13.rokom ońćkovanie DITEPER

deti medzi 14-15.rokom

deti medzi 16-17.rokom

 

kolektív detskej ambulancie

 

Comments are currently closed.