PEDAM SK s.r.o.

Ambulancia vŇ°eobecn√©ho lek√°ra pre deti a dorast

Postup pri n√°vŇ°teve detskej ambulancie!!!!!!!

23. marca 2020

Pr√≠sne zakazujeme navŇ°tevovaŇ• priestory detskej ambulancie bez predch√°dzaj√ļceho telefonick√©ho kontaktu s nami.

Na vyŇ°etrenie bud√ļ pozvan√≠ len urgentn√≠ pacienti¬† v doprovode¬† maxim√°lne jedn√©ho z√°konn√©ho z√°stupcu na konkr√©tny presn√Ĺ ńćas.

In√≠ pacient√≠ nebud√ļ vyŇ°etren√≠!!!!

Tímto postupom chránite vás a chránite nás.

ńéakujeme

Comments are currently closed.