PEDAM SK s.r.o.

Ambulancia vŇ°eobecn√©ho lek√°ra pre deti a dorast

Mesiac: j√ļl 2020

Oznamujeme naŇ°im pacientom,ktor√≠ nastupuj√ļ do 1.rońćn√≠ka z√°kladnej Ň°koly,aby priŇ°li na povinn√ļ predŇ°kolsk√ļ prevent√≠vnu prehliadku.Prehliadku moŇĺno absolvovaŇ• po predch√°dzaj√ļcom telefonickom dohovore term√≠nu v mesiaci august 2020. kolekt√≠v detskej ambulancie

zobraziҕ viac