PEDAM SK s.r.o.

Ambulancia vŇ°eobecn√©ho lek√°ra pre deti a dorast

Mesiac: marec 2020

Pr√≠sne zakazujeme navŇ°tevovaŇ• priestory detskej ambulancie bez predch√°dzaj√ļceho telefonick√©ho kontaktu s nami. Na vyŇ°etrenie bud√ļ pozvan√≠ len urgentn√≠ pacienti¬† v doprovode¬† maxim√°lne jedn√©ho z√°konn√©ho z√°stupcu na konkr√©tny presn√Ĺ ńćas. In√≠ pacient√≠ nebud√ļ vyŇ°etren√≠!!!! T√≠mto postupom chr√°nite v√°s a chr√°nite n√°s. ńéakujeme

zobraziҕ viac

Oznamujeme naŇ°im pacientom,Ňĺe na z√°klade usmernenia Hlavn√©ho odborn√≠ka pre pediatriu MZ SR sa od 23.3.2020 ńćiastońćne obnovuj√ļ prevent√≠vne prehliadky dojńćiat a batoliat spojen√Ĺch s ońćkovan√≠m.Jednotliv√Ĺch rodińćov a¬† deti,ktor√Ĺch sa to t√Ĺka,budeme telefonicky kontaktovaŇ• ohńĺadne presn√©ho postupu. kolekt√≠v detskej ambulancie  

zobraziҕ viac

Na z√°klade nariadenia Hlavn√©ho hygienika SR a Hlavn√©ho odborn√≠ka pre pediatriu MZ SR je dońćane pozastaven√© vykon√°vanie prevent√≠vnych prehliadok u vŇ°etk√Ĺch naŇ°ich pacientov vr√°tane detsk√Ĺch poradn√≠.O uvońĺnen√≠ dan√©ho nariadenia v√°s budeme informovaŇ•. kolekt√≠v detskej ambulancie

zobraziҕ viac

Inform√°cia do ńćak√°rne I. – koronav√≠rus – pdf (1) Inform√°cia do ńćak√°rne II. – koronav√≠rus – pdf (3)  

zobraziҕ viac